مربای هویج امتیس

 وزن ها

درباره محصول

بینایی را تقویت می کند
هویج سرشار از بتاکاروتن می باشد که در کبد به ویتامین A تبدیل می شود. این ویتامین در رتینا یا شبکیه به ردوپسین - رنگدانه ارغوانی رنگ مورد نیاز در دید شب - تبدیل می شود.

ارزش غذایی در هر ۱۵ گرم

انرژی
41.1 کیلو کالری
قند
گرم۹٫۷۵
چربی
گرم ۰/۰۳
نمک
گرم۰/۰۰۶
اسید چرب ترانس
0