ترشی موسیر امتیس

درباره محصول

از فرآورده‌های موسیر برای کم کردن قند خون در افراد دیابتی مورد استفاده است و هم چنین از خواص گندزدائی آن برای دفع انگل ها همراه غذا از آن استفاده می‌شده است و علاوه بر آن برای ضدعفونی کردن آب مورد استفاده داشته است.

ارزش غذایی در هر ۳۰ گرم

انرژی
15.6کیلو کالری
قند
گرم۵/.
چربی
گرم۰۶/.
نمک
گرم۱/۱
اسید چرب ترانس
0