ترشی مخلوط امتیس

درباره محصول

خوردن سیر مصونیت بدن را در مقابل بیماریها افزایش می دهد .
سیر کرم کش است .
سیر محرک و تقویت کننده بدن است .
سیر اثر خوبی در معالجه سل دارد.
سیر خون را رقیق می کند.
سیر اثر خوبی در تنگی نفس دارد

ارزش غذایی در هر ۳۰ گرم

انرژی
27کیلو کالری
قند
گرم۴/.
چربی
گرم۰۲/.
نمک
گرم۰/۹
اسید چرب ترانس
0