ترشی سیر مروارید امتیس

درباره محصول

خوردن سیر مصونیت بدن را در مقابل بیماریها افزایش می دهد .
سیر کرم کش است .
سیر محرک و تقویت کننده بدن است .
سیر اثر خوبی در معالجه سل دارد.
سیر خون را رقیق می کند.
سیر اثر خوبی در تنگی نفس دارد.

ارزش غذایی در هر ۳۰ گرم

انرژی
7.89کیلو کالری
قند
گرم۰
چربی
گرم۰۶/.
نمک
گرم۰/۸۲
اسید چرب ترانس
0