خیار شور ویژه امتیس

ارزش غذایی در هر ۳۰ گرم

انرژی
6.39کیلو کالری
قند
گرم۱۲/.
چربی
گرم۰۶/.
نمک
گرم۹۳/.
اسید چرب ترانس
0

درباره محصول

محصول (خیارشور) امتیس: در دو وزن ۷۰۰ گرمی و ۱۵۰۰ گرمی و ۱۸٫۵۰۰ کیلویی تولید میشود
خیاردارای مواد ازته و هیدروکربنه و مواد گوگردی و کمی چربی , دارای املاحی از قبیل منگنز, کربنات کلسیم , سلولز است.