آدرس کارخانه امتیس: فارس مرودشت -بلوار دانشگاه-جاده جونجان-بعد از پل راه آهن-شرکت بهار حافظ

شماره تماس  ما :
۴ -۰۷۱۴۳۳۵۳۰۷۲

فکس :  ۳۳۵۳۰۷۵-۰۷۱۴

شبکه های اجتماعی